Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку
Інструкція для посади "Оператор електроакустичних вимірювань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 3 розряду не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, електричну схему, призначення, правила налагодження та застосування апаратури та приладів, які застосовуються в електроакустичних вимірюваннях, блок-схему: а) запису частотної характеристики модуля повного електричного опору мікрофона та гучномовця; б) вимірювання модуля повного електричного опору гучномовця; в) вимірювання частоти механічного резонансу гучномовця; г) вимірювання коефіцієнта гармонік гучномовця; д) запису характеристик спрямованості мікрофонів та гучномовців; е) визначення частотної характеристики мікрофонів за дискретними частотами; ї) визначення середнього стандартного звукового тиску; основи знань з електро- і радіотехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виміряє коефіцієнт гармонік гучномовця на аналізаторі гармонік; виміряє коефіцієнт гармонік на вимірювачі нелінійних викривлень (ВНВ). Записує характеристики спрямованості мікрофонів та гучномовців та частотних характеристик модуля повного електричного опору мікрофонів та гучномовців. Виміряє модуль повного електричного опору гучномовців та частоту механічного резонансу гучномовців. Визначає частотні характеристики мікрофона за дискретними частотами; підраховує звуковий тиск гучномовця та нерівномірності частотної характеристики мікрофона, гучномовця; підраховує частотні характеристики чутливості мікрофонів за кривими запису методом порівняння із взірцевим мікрофоном.

Приклади робіт
Гучномовці - підрахування середнього стандартного звукового тиску та нерівномірності частотної характеристики. Гучномовці, звукові колонки підрахування електричного опору, коефіцієнта лінійного викривлення, заміряння магнітної індукції. Мікрофони динамічні - записування частотної характеристики спрямованості та частотної характеристики модуля повного електричного опору.