Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Слюсар з ремонту автомобілів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту спеціалізованих автотранспортних засобів 4 розряду не менше 1року.

Знає та застосовує у діяльності: Дисциплінарний статут, будову та призначення спеціалізованих автотранспортних засобів, що обслуговуються; технічні умови на ремонт, складання, випробування і регулювання особливо складних і відповідальних агрегатів та електроустаткування; електричні монтажні схеми будь-якої складності та взаємодію приладів і агрегатів у них; причини зношення сполучених деталей, способи його виявлення та усунення; будову та принципи роботи випробувальних стендів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Діагностує, виконує регулювання та випробування на стендах і шасі складних агрегатів, складових одиниць і приладів спеціалізованих автотранспортних засобів і заміну їх під час технічного обслуговування. Діагностує і регулює системи та агрегати спеціалізованих автотранспортних засобів, які забезпечують безпеку руху. Перевіряє деталі та складові одиниці електроустаткування на випробувальних стендах. Встановлює прилади та агрегати електроустаткування за схемою, підключає їх до мережі. Виявляє та усуває найбільш складні дефекти та несправності у процесі ремонту, складання та випробування агрегатів, складових одиниць автомобілів та приладів. Виконує складну і відповідальну слюсарну обробку із застосуванням спеціального обладнання, доведення деталей по 6 - 7 квалітетах. Виконує статичне і динамічне балансування деталей та складових одиниць складної конфігурації.

Спеціалізація
Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними засобами для роботи; на належні умови праці відповідно до вимог чинного законодавства про працю та технологічних умов праці; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки у процесі своєї роботи та вносити пропозиції щодо їх усунення.