Категорія - Робітники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Комендант об’єкта", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкції з діловодства; види та форми звітності; правила експлуатації майна підрозділу; правила службового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання робіт з утримання будівель та споруд органу Держспецзв’язку та прилеглої території в належному стані. Організовує прибирання та стежить за дотриманням чистоти та порядку у внутрішніх приміщеннях будівлі. Готує приміщення до сезонної експлуатації, організовує своєчасний ремонт дверей, вікон, замків, штор тощо. Забезпечує збереження та утримання в справному стані майна, яке знаходиться у будівлі та на прилеглій території. Веде облік наявності майна, проводить його періодичний огляд і складає акти на списання. Отримує та видає підсобним робітникам та прибиральникам інвентар і предмети господарського обслуговування, здійснює відповідний оперативний облік. Контролює виконання правил протипожежної безпеки. Веде книгу записів санітарного та протипожежного нагляду. Несе відповідальність за наявність та стан майна відповідних будівель і споруд.

Спеціалізація
Має право: отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції; контролювати дотримання матеріально відповідальними особами вимог складання відповідної документації.