Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник сектору", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, акти законодавства, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань державної служби, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність у відповідній сфері управління; державну політику за напрямом діяльності відділу; основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері, відповідні програмні засоби та засоби, що забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних та їх захист. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво сектором, забезпечує його постійну готовність до виконання покладених завдань. Організовує виконання організаційно-технічної діяльності центру відповідно до специфіки діяльності сектору. Готує проекти рішень за напрямами діяльності сектору у межах наданих повноважень. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами центру при вирішенні питань, що належать до сфери його діяльності. Аналізує стан та тенденції розвитку відповідного напряму сфери управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує підготовку документів щодо листування та звітності зі службових питань та контролює терміни їх виконання. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору. Подає згідно із чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу сектору, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень. Забезпечує високий рівень професійної підготовки особового складу сектору, планує, організовує та контролює проведення занять з професійного навчання особового складу сектору. Стежить за утриманням і належною експлуатацією службових приміщень, контрольно-вимірювальної, спеціальної та електронно-обчислювальної техніки. Контролює виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Організовує підбивання підсумків виконання планів діяльності, стану дисципліни, оцінює досягнуті підлеглими результати. Проводить роботу з добору кадрів. Забезпечує дотримання особовим складом сектору вимог чинного законодавства.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти сектор в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірках органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно із чинним законодавством у межах своєї компетенції; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, сектору, відділу з питань, що стосуються його повноважень; у процесі виконання покладених на відділ завдань у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з іншими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.