Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування. Практичний досвід роботи у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації не менше трьох років. Наявність наукових публікацій за відповідною тематикою.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у науково-дослідній сфері, Дисциплінарний статут; вітчизняний та зарубіжний досвід із питань наукових досліджень та розробок у сфері захисту інформації та спеціального зв’язку; сучасні методи проведення наукових досліджень, експериментів, спостережень, узагальнення та обробки інформації; основи організації праці та управління, трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; загальні принципи роботи на комп`ютері та відповідні засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить наукові дослідження та розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми, яка належить до проектів та програм у матеріальній (нематеріальній) сфері, як відповідальний виконавець або разом з науковим керівником згідно із затвердженою методичною програмою та встановленими термінами виконання. Збирає, оброблює, аналізує та узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, результати експериментів і напрацювань. Бере участь у складанні планів і методичних програм досліджень і розробок, практичних рекомендацій щодо їх результатів. Складає звіти (розділи звітів) за темою або її розділом (етапом, завданням). Бере участь у впровадженні результатів досліджень і розробок. Підвищує свою кваліфікацію. Популяризує отримані результати, виступаючи з науковими доповідями на семінарах, конференціях, готує публікації. Рецензує підготовлені наукові роботи з питань, що належать до його компетенції.

Спеціалізація
Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; відповідно до своєї компетенції вносити на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поліпшення його діяльності та вдосконалення методів роботи; зауваження щодо діяльності особового складу Інституту; варіанти усунення недоліків у його діяльності; отримувати від структурних підрозділів Інституту інформацію та документи, які необхідні для виконання посадових обов’язків.