Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Оператор лінії у виробництві харчової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні процеси і режими миття, видування, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування та упакування продукції і виробів; рецептури та види сировини; вимоги до готової продукції, закупорювально-упакувальних та допоміжних матеріалів; будову основного і допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, правила їх експлуатації; причини, які викликають несправності в роботі механізмів і автоматів, способи їх виявлення та усунення; правила ведення обліку.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес із обслуговуванням до двох різних потоково-механізованих ліній миття, видування, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування, зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової продукції і виробів. Контролює виконання параметрів технологічного режиму, безперервної роботи миючих, дозуючих, наповнювальних, формуючих, загортуючих, закупорювальних, укладальних, комплектувальних, транспортуючих та інших автоматів, апаратури і механізмів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і автоматів. Регулює роботу компресора при видуванні ПЕТ-пляшок. Здійснює контроль за додержанням норм витрат сировини і матеріалів. Виявляє і усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, перевищення норм витрат сировини та матеріалів, зниження продуктивності ліній, несправностей у роботі механізмів. Перевіряє стан та правильність взаємодії всіх вузлів устаткування. Налагоджує, регулює і ремонтує окремі машини і автомати. Готує устаткування до здавання в ремонт та приймає з ремонту. Веде облік.