Категорія - Робітники |  Галузь - Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості
Інструкція для посади "Обжарювальник харчових продуктів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: асортимент обжарюваного продукту, режими обжарювання; способи визначення закінчення процесу обжарювання; вимоги до якості обжареного продукту; порядок завантаження і вивантаження обжарювальних печей; будову обжарювальних печей та апаратів; призначення контрольно-вимірювальних приладів; способи регулювання процесу обжарювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес обжарювання сировини та напівфабрикатів в обжарювальних апаратах, у печах різної конструкції з тиском пари в гріючій поверхні до 8 атм. Готує жирові суміші. Наповнює дека або сітки сировиною, напівфабрикатами. Завантажує апарати механічним способом або вручну. Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних приладів температуру обжарювання та охолодження, рівень олії та води, тиск пари, подавання газу і повітря в апарати та печі. Періодично замінює олію. Переміщує напівфабрикат у процесі обжарювання. Здійснює карамелізацію. Відбирає проби, замочує або зволожує. Визначає за допомогою приладів або органолептично момент закінчення процесу та якість обжарювання. Охолоджує, зважує, додає сіль, спеції. Спостерігає за роботою обслуговуваного устаткування. Усуває несправності у роботі устаткування.

Спеціалізація
У разі виконання окремих операцій у процесі обжарювання.