Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Майстер-підривник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гірника з ремонту гірничих виробок 3 розряду не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила ведення підривних робіт; додаткові правила ведення підривних робіт на шахтах небезпечних з газу й пилу; властивості вибухових речовин та засобів підривання, що застосовуються у шахтах, небезпечних щодо газу й пилу, під час підривання вугілля, породи та за інших умов, норми їх витрат та способи випробовування; будову підривних машинок та вимірювальних приладів; порядок отримання, способи й правила зберігання, транспортування та знищення вибухових матеріалів; порядок заряджання й підривання шпурів при вогневому та електричному способах підривання; схеми з'єднання мережі при електрозриванні; способи буріння шпурів та розміщення їх у вибої залежно від геологічних та технічних умов; способи і правила ліквідації зарядів, що не вибухнули; встановлену сигналізацію під час ведення підривних робіт; правила улаштування захисних засобів; склад рудникового повітря та допустимий процент вмісту в ньому рудникових газів; властивості рудникових газів: метану, вуглекислоти, окису вуглецю та ін.; способи визначення й правила замірювання вмісту газу в рудниковому повітрі; будову газоаналізаторів, індикаторів; запобіжні заходи під час виявлення у виробках газу; заходи щодо забезпечення безпеки в шахтах III категорії та надкатегорійних з метану.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у маркуванні патронів та підбиранні електродетонаторів. Проводить підривні роботи згідно з паспортом буропідривних робіт. Здійснює виписування, отримування та підношення до місця роботи вибухових матеріалів; замірювання вмісту метану у вибої безпосередньо перед зарядженням шпурів та перед кожним підриванням зарядів; подачу сигналів; визначення небезпечної зони та наявність постів. Контролює виконання заходів щодо забезпечення безпеки у шахтах 3 категорії та надкатегорійних з метану. Виконує перевірку стану кріплення та якості осланцювання, кількості та розміщення шпурів, їх глибини й напрямку; улаштування огороджень, приготування бойових патронів, внутрішньої забивки; заряджання й підривання поодиноких та групових шпурів під час вогневого й електричного підривання. Проводить монтаж підривної мережі та перевірку її опору; визначення придатності вибухових матеріалів, величини заряду, що вимагається; ліквідацію зарядів, що не вибухнули. Складає звіт про витрачання й здавання невикористаних вибухових матеріалів. Випробовує та знищує непридатні вибухові матеріали.

Спеціалізація
У разі незначного обсягу підривних робіт майстрам-підривникам, які щойно поступили на шахти, безпечні щодо газу й пилу, негазові, але небезпечні щодо пилу, I і II категорій з газу, а також робітникам, яким вперше присвоюється ця професія, на цих шахтах за погодженням з шахтовим комітетом профспілок можуть установлювати розряд на один нижче передбаченого.