Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Спеціаліст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, які забезпечують обробку текстової інформації, електронних таблиць та баз даних, та засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відділу (сектору). Готує матеріали керівництву для аналізу та оцінки стану справ у межах окремого напряму роботи відділу (сектору). Бере участь в аналізі проектів нормативно-правових актів, комплексних програм, окремих положень, методик, інструкцій з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Здійснює накопичення інформації щодо діяльності відділу (сектору) з питань реалізації прийнятих програм, що відповідають напряму його роботи. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою відділу (сектору), проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відділу (сектору). Проводить аналіз та узагальнення матеріалів з питань, що стосуються його компетенції. Вивчає та узагальнює вітчизняний і зарубіжний передовий досвід щодо відповідного напряму діяльності. Виконує доручення керівництва відділу (сектору) в межах наданих йому повноважень. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації особового складу відділу (сектору) згідно із затвердженим планом.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти відділ (сектор) в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу (сектору), та у межах наданих повноважень; брати участь у перевірці підприємств, установ, організацій згідно із чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного відділу (сектору); формувати вимоги до запиту на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відповідного відділу (сектору); забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.