Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Машиніст установки для буріння стовбурів шахт повним перерізом 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Стаж роботи за спеціальністю у вугільній промисловості не менше 3 років, у тому числі за професією помічника машиніста установки з буріння стовбурів шахт повним перерізом 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технічні правила буріння вертикальних стовбурів (шурфів) буровими агрегатами всіх систем; конструкцію, кінематичну схему, тип та технічну характеристику бурової установки, агрегатів для загвинчування й розгвинчування бурових труб, поворотних кранів та консолей, механізмів для подання, встановлення та збирання тюбінгового кріплення; конструкцію бурової дворядної колони; технологію буріння та кріплення вертикальних стовбурів (шурфів); режими роторного буріння, грязьових насосів, компресорів; роботу долот різних типів, пристроїв малої механізації, механізмів для подання та збирання тюбінгів, механізмів тампонажу та чеканення швів; режими змащування механізмів; ознаки неполадок бурових механізмів та способи їх усунення; способи раціонального використання потужності бурового обладнання; властивості гірських порід та їх поведінка під час буріння шахтових стовбурів; причини скривлення стовбурів шахт; методи вимірювання кривизни стовбура та заходи її запобігання; види аварій під час буріння стовбурів, заходи щодо їх запобігання та способи ліквідації; режими та графіки буріння й промивання свердловин; правила і порядок обліку роботи бурової установки та ведення бурового журналу; способи заміру глибини стовбура; порядок складання геологотехнічного наряду; основи прикладної механіки, електротехніки; слюсарну справу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує буровою установкою під час буріння стовбура (шурфа) шахт і в спуско-підіймальних операціях. Спостерігає за роботою та станом усього комплексу бурового обладнання. Здійснює збирання й розбирання бурової колони, огляд бурового інструменту, зміну шарошок та заміну відпрацьованих долот. Спостерігає за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Дотримується режиму буріння. Керує консольно-поворотними кранами, пересувними візками, талевою системою, електротельферами під час кріплення й армування стовбура (шурфа). Проводить установлення та збирання тюбінгового кріплення, подавання до стовбура елементів армування тощо. Бере участь у планово-профілактичному ремонті обслуговуваного обладнання.

Спеціалізація
Помічники машиністів установки з буріння стовбурів шахт повним перерізом тарифікуються залежно від їх кваліфікації та складності виконуваної роботи на 1 - 2 розряди нижче машиністів, з якими вони працюють.