Категорія - Робітники |  Галузь - Добувна промисловість
Інструкція для посади "Оператор автоматичного газового захисту 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: загальну схему розміщення засобів аерогазового контролю в шахтових виробках; принцип улаштування та призначення пультів; призначення та положення рукояток, кнопок і сигнальних пристроїв; призначення реєструючих приладів та спеціальних пристроїв; методи і засоби контролю рудникової атмосфери; порядок приймання та передавання оперативної інформації; правила ведення встановленої документації.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує апаратуру автоматичного контролю вмісту метану в гірничих виробках, спостерігає за режимом провітрювання тупикових виробок. Перевіряє справність реєструючих, сигнальних і пускових пристроїв об'єктів, що контролюються. Веде періодичні записи в журналі показань реєструючих приладів. Реєструє інформацію, що надходить від гірничих майстрів та маршрутних електрослюсарів підземних, зіставляє її з показаннями апаратури автоматичного контролю. Повідомляє відповідним керівникам про порушення або зміни нормального режиму провітрювання, перевищення концентрації метану в місцях встановлення датчиків вище допустимих норм, неполадки, що виникли, або відказ на пульті.