Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник транспортно-експедиторської контори", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією експедитора: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи з питань організації транспортно-експедиторської діяльності; погодження, правила, положення, інструкції та інші матеріали, що регламентують взаємовідносини порту з суміжними видами транспорту, клієнтурою, сторонніми організаціями, інспекціями і т.д.; Кодекс торговельного мореплавства України; міжнародні правила, кодекси та стандарти, стосовно безпечного перевезення вантажів; організацію роботи портів і флоту; основи змінно-добового планування роботи порту; правила перевезення, складування та зберігання вантажів; чинні стандарти та технічні умови на тару та упакування вантажів; правові відносини між вантажовідправником (вантажоодержувачем) і транспортно-експедиторською конторою; порядок укладання договорів; форми, види та правила оформлення вантажних і транспортних перевізних документів; тарифні керівництва; порядок встановлення плат за перевезення, портових зборів та платні за послуги, що надаються портом; види коносаментів, документи Експедиторської міжнародної асоціації транспортних агентів (FIATA); основи логістики, комбінованих перевезень вантажів із застосуванням різних видів транспорту; види страхування ризиків, що виникають у транспортно-експедиторської контори; схему руху фінансових потоків у транспортно-експедиторській конторі; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо транспортно-експедиторського обслуговування; основні положення транспортного права; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; економіку; основи організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує транспортно-експедиторське обслуговування клієнтури морського транспорту. Здійснює й координує господарчі взаємовідносини транспортно-експедиторської контори з портами, судноплавними компаніями, брокерами, автоперевізниками та залізничним транспортом. Забезпечує виконання всього комплексу транспортно-експедиторських операцій. Здійснює контроль за виконанням плану й умов завезення-вивезення і перевалки вантажів, графіка подачі суден і залізничних вагонів. Розробляє заходи щодо запобігання порушенням плану й графіка. Установлює черговість відвантаження вантажів з порту залізниці, внутрішніх водних шляхах чи автотранспортом, контролює виконання термінів їх доставки одержувачам. Керує роботою з досилання, перевідправлення вантажів, розшуку вантажів, вживає заходів з відвантаження залежаних і дефектних вантажів. Бере участь у змінно-добовому плануванні роботи порту, розробленні пропозицій щодо вдосконалення організації виробництва й праці, а також зі спеціалізації вантажних районів, складів і причалів. Організовує правильне ведення обліку наявності й руху вантажів у порту. Забезпечує своєчасне і якісне оформлення перевізних документів, керує роботою з їх таксування. Здійснює контроль за нарахуванням працівниками транспортно-експедиторської контори плати і зборів за послуги, що надаються портом. Забезпечує своєчасну розробку попередніх планів на судна, що прибувають під навантаження, і складання виконавчих вантажних планів. Аналізує роботу порту щодо перевалки експортних, імпортних, каботажних, місцевих вантажів і вантажів, що слідують у прямому, змішаному залізнично-водному і прямому водному сполученнях. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення транспортно-експедиторського обслуговування. Проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників транспортно-експедиторської контори.