Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: техніко-експлуатаційні характеристики обчислювальних машин; будову пульта керування та правила технічної експлуатації ЕОМ; керівні матеріали, які визначають послідовність та зміст виконуваних операцій технологічного процесу; діючі шифри та коди; методи проведення розрахунків та обчислювальних робіт, контролю технічних носіїв інформації; основи комутації та прості блок-схеми настроювання машин; форми вихідних та тих, що випускаються, документів; основи програмування в обсязі спеціальної або загальної освіти та курсової підготовки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде процес оброблення інформації на електронно-обчислювальних машинах за робочими інструкціями з пульта керування. Уводить інформацію в електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з технічних носіїв інформації та каналів зв'язку і виводить її з машини. Передає по каналах зв'язку одержані на машинах розрахункові дані до наступних операцій. Обробляє первинні документи на обчислювальних машинах різного типу шляхом підсумовування показників зведень з підгинанням та підкладанням таблиць, обчислень з інженерно-конструкторських розрахунків. Виписує рахунки-фактури ти складає відомості, таблиці, зведення, звіти механізованим способом з виведенням інформації на перфострічку. Контролює обчислення, вивіряє розбіжності з первинним документом. Готує машини до роботи, встановлює шини керування або блок-схеми на дану роботу. Веде перфорацію, верифікацію, дублювання; репродукція та табуляцію перфокарт. Зчитує та пробиває отвори закодованої інформації, яка міститься в перфокартах, на основі графічних позначок. Перевіряє правильність перенесення інформації з первинних документів на перфокарти "на світло" та лічильним контролем і правильність перебивання невірно відперфорованих перфокарт із виправленням відповідних показників та підсумків у табуляграмі. Контролює табуляграми, складені механізованим способом, звіряє їх підсумкові дані з контрольними числами; проводить вибіркове балансування з позначкою на полях табуляграм; записує вивірені підсумки табуляграм в журнал контрольних чисел; оформляє і випускає перевірені табуляграми. Настроює машину за простими схемами комутації і самостійно здійснює нескладну перекомутацію. Встановлює пропускну лінійку, упори та табуляційні пластини для здійснення багаторазових пропусків перфокарт. Працює з математичними довідниками, таблицями. Оформляє супровідний документ та робочий наряд на виконані роботи.