Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Оператор акустичних випробувань 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора акустичних випробувань 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: принцип дії та блок схеми вимірювальних приладів; принципи магнітного запису звуку, осцилографування та тензометрування; причини і джерела похибки вимірювання; правила організації та порядок проведення акустичних випробувань; основи технічної акустики й техніки боротьби із шумом і вібрацією; фізичну природу повітряного та підводного шумів, вібрації; основи електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює вимірювання повітряного шуму, звукової та низькочастотної вібрації, спектральний аналіз акустичних процесів за допомогою вузькосмужних, третьоктавних і статистичних аналізаторів, реєструє на самописці, магнітофоні та шлейфному осцилографі. Бере участь у вимірюваннях підводного шуму. Обробляє результати вимірювань. Налагоджує вимірювальні схеми, знімає амплітудно-частотні характеристики апаратури, усуває найпростіші несправності в її роботі.

Приклади робіт
Вібростенд випробувальний - установлення датчиків, калібрування вимірювального тракту, проведення серії контрольних вимірювань. Спектрограма рівнів вібрації фундаменту механізму, виміряної за прискоренням у третьоктавних смугах частот - перерахунок у рівні за швидкістю в октавних смугах. Шум, записаний на магнітну стрічку, - відтворення та аналіз за допомогою спектрометра або статистичного аналізатора.