Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Оператор акустичних випробувань 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила роботи із шумоміром і вібровимірювальною апаратурою, принцип їх дії; фізичну природу шуму та вібрації; найпростіші знання з електротехніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює вимірювання і спектральний аналіз повітряного шуму та вібрації під керівництвом оператора вищої кваліфікації. Вимірює загальний рівень повітряного шуму. Готує шумомір (віброметр) до роботи, установлює мікрофон (віброприймальник), знімає показання приладу та записує в журнал.

Приклади робіт
Блок живлення переносної апаратури - перевірка працездатності, заміна елементів. Віброприймальник - установлення на досліджуваній коливній поверхні. Мікрофон - правильний вибір точки встановлення відносно джерела шуму і поверхні, яка відображає звукову енергію.