Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник вокзалу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатаційною діяльністю, для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, нормативні та інші керівні документи, що стосуються діяльності морських вокзалів, правила перевезення пасажирів, багажу та вантажу; будову та конструктивні особливості пасажирських причалів та інших споруд вокзалу, а також правила їх експлуатації та ремонту; основи економіки морського транспорту; передовий досвід організації робіт з якісного обслуговування пасажирів; види та форми звітності щодо роботи морського вокзалу; нормативні акти про охорону морського навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю морського вокзалу. Організовує ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів вокзалу, спрямовує їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку, якісне виконання планових завдань, удосконалення культури обслуговування пасажирів, збільшення обсягу та розширення номенклатури послуг, що надаються пасажирам, як на вокзалі, так і на пасажирських суднах усіх ліній. Організовує вивчення та впровадження вітчизняних та зарубіжних передових форм та засобів обслуговування пасажирів. Забезпечує безпечні умови посадки та висадки пасажирів та стоянки суден біля причалів морського вокзалу. Організовує на пасажирських причалах рятувальні пости, обладнані відповідним справним інвентарем. Забезпечує належний санітарно-технічний стан усіх вокзальних приміщень, причалів, інших споруд та територій вокзалу. Здійснює контроль за відправленням пасажирських суден у рейс відповідно до розкладу руху. Здійснює нагляд за додержанням трудової дисципліни, відповідного порядку на суднах, що знаходяться біля причалів морського вокзалу. Забезпечує безпеку стоянки суден, здійснює контроль за додержанням правил та норм охорони морського навколишнього середовища, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вживає заходів щодо забезпечення вокзалу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, підвищення рівня їх кваліфікації.