Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу транспорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією транспорту, - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, інструкції, нормативні та інші керівні документи з питань експлуатації, технічного обслуговування, ремонту автотранспорту; комплектність і вимоги до технічного стану автомобілів, автонавантажувачів, паркового обладнання і механізмів; єдину систему планово-запобіжного ремонту; організацію ремонтних робіт транспорту та обладнання; конструктивні особливості та технічні дані транспорту підприємства; порядок і строки складання звітної документації; методи господарчого розрахунку; форми матеріального заохочення; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки та організації виробництва і праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю транспортного відділу. Стежить за правильністю експлуатації, ремонту, технічного обслуговування автотранспорту, обладнання, паркового господарства. Контролює правильність витрачання паливно-мастильних матеріалів, ведення та облік технічної документації. Забезпечує виконання планових завдань в установлені терміни, ефективне використання транспорту. Стежить за своєчасним представленням автотранспорту на щорічний, а для спеціального автотранспорту - щоквартальний технічний огляд. Організовує правильне технічне обслуговування і ремонт автотранспорту. Своєчасно подає заявки на необхідні змінні запасні частини та інструмент. Організовує і керує парковою службою з метою недопущення розкрадання майна. Перевіряє правильність заповнення шляхових листків. Координує роботу водіїв, диспетчера, слюсарів. Здійснює добір кадрів. Контролює додержання підлеглим персоналом правил і норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.