Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в морських спеціальних підрозділах: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами; положення Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) із запобігання забрудненню морського середовища та інші; організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища; правила та нормативні акти в галузі охорони природного навколишнього середовища; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботами з планування та реалізації підготовки морських спеціальних підрозділів, проведення навчання з ліквідації розливів нафти. Забезпечує розроблення нормативно-технічної документації для морських спеціальних підрозділів із проблеми ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Відпрацьовує задачі щодо проведення робіт із ліквідації розливів нафти з усіма взаємодіючими організаціями та підприємствами. Бере участь у розгляданні арбітражних та підсудних справ, що пов'язані з виконанням робіт із ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Проводить аналіз та систематизацію операцій із ліквідації розливів нафти, узагальнює досвід та розповсюджує його у всіх морських спеціальних підрозділах. Керує розробленням заходів та рекомендацій щодо проведення операцій з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Організовує та проводить семінари щодо розбору операцій з ліквідації розливів нафти для підвищення професійної кваліфікації особового складу морських спеціальних підрозділів. Бере участь у доборі та розстановці кадрів морських спеціальних підрозділів, у розгляді проектів спеціальних суден, устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Забезпечує впровадження нової високоефективної техніки, технології та заходів щодо поліпшення умов праці, механізації робіт, узагальнення передового досвіду з ліквідації розливів нафти. Забезпечує контроль за грамотною технічною експлуатацією устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти, проводить періодичні перевірки їх технічного стану. Бере участь у розслідуванні аварійних випадків у морських спеціальних підрозділах.