Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом надувних рятувальних засобів: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності станції; стандарти, технічні умови, вимоги Регістру судноплавства України щодо надувних рятувальних засобів, гідростатичних роз'єднувальних пристроїв, рятувальних кругів та жилетів, пластмасових контейнерів, контрольно-вимірювальних приладів; устаткування дільниці станції та правила його технічної експлуатації; технологію ремонтних робіт; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює перевірку та ремонт надувних рятувальних засобів, гідростатичних роз'єднувальних пристроїв, рятувальних кругів та жилетів, пластмасових контейнерів, контрольно-вимірювальних приладів. Контролює якість ремонтних робіт. Здійснює заходи щодо зниження їх вартості та скорочення термінів виконання, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку. Контролює дотримання стандартів, технічних умов та технології виробництва. Здійснює нагляд за технічним станом закріпленого за ним устаткування, підтримує його у справному стані, виконує ремонт. Забезпечує підготовку робочих місць, правильність підбирання такелажу, інструменту та пристроїв. Інструктує робітників щодо безпечних способів та методів виконання робіт.