Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Майстер електрорадіонавігаційної камери", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи стосовно питань забезпечення надійності роботи електрорадіонавігаційної апаратури; міжнародні резолюції з вимог до встаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); основи радіотехніки, електротехніки і телемеханіки; будову, принцип роботи та електричні схеми усіх електрорадіонавігаційних та гідроакустичних приладів, установлених на судні, правила їх технічної експлуатації; основи економіки й організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує роботи з регулювання, настроювання, профілактики, ремонту та модернізації суднових засобів зв'язку, електрорадіонавігації, пошукової техніки та мореплавних інструментів. Інструктує та консультує суднових спеціалістів із питань експлуатації та технічного обслуговування суднових засобів зв'язку, електрорадіонавігації, пошукової техніки та мореплавних інструментів. Перевіряє технічний стан приладів, наявність технічної документації та правильність її ведення. По закінченні робіт із ремонту та настроювання приладів на судні робить відповідні записи у формулярах приладів. Бере участь у випробуванні нової техніки та приладів зв'язку, електрорадіонавігації та гідроакустики.