Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Капітан порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією капітана морського судна: для магістра - не менше 4 років, спеціаліста - не менше 5 років. Наявність диплома капітана суден валовою місткістю від 3000 і більше (або капітана далекого плавання).

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку судноплавства; Положення про капітана морського торговельного порту України; накази та приписи Держфлотінспекції України з питань нагляду за безпекою судноплавства та організації проведення розслідувань причин аварійних морських подій; Кодекс торговельного мореплавства України; правила Регістру судноплавства України та інших класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за суднами; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про вантажну марку тощо; міжнародні правила, кодекси та стандарти, що стосуються безпечного оброблення, розміщення, кріплення та перевезення вантажів; правила перевезення вантажів і пасажирів; правила виконання криголамних і лоцманських операцій; організацію проведення аварійно-рятувальних операцій; організацію роботи порту й флоту; морське право; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід судноводіння; обов'язкові постанови порту та місцеві правила плавання; навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту й прилеглих до порту вод; чинні нормативні акти щодо охорони від забруднень прибережних вод; порядок ведення затвердженої документації; англійську мову (морську специфіку); економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює нагляд за судноплавством та додержанням порядку в морському порту, за дотриманням суднами та особами, які перебувають на території та в акваторії порту, чинного законодавства й правил мореплавання, а також міжнародних договорів України щодо мореплавання, безпечного морського перевезення пасажирів і вантажів. Забезпечує контроль за безпекою плавання й регулюванням руху суден в акваторії порту й підхідних шляхах. Керує службою капітана порту, до складу якої входять Інспекція державного портового нагляду (ІДПН), дипломно-паспортний відділ, лоцманська служба. Здійснює керівництво службою регулювання руху суден (СРРС). Проводить реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України Судновій книзі України й видає суднові документи. Забезпечує перевірку суднових документів, дипломів, сертифікатів і кваліфікаційних свідоцтв плавскладу суден, а також видачу посвідчень моряків членам суднового екіпажу. Вивчає документи, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного перевезення суднами, які завантажуються в порту. Здійснює нагляд за дотриманням вимог щодо порядку приходу суден в порт та їх виходу з порту і організовує оформлення відповідних документів. Забезпечує контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання. Здійснює нагляд за дотриманням екіпажами суден вимог щодо запобігання забруднення навколишнього природного середовища. Забезпечує очищення акваторії порту, підхідних каналів і фарватерів від забруднення нафтою та нафтопродуктами, а також плаваючими й затонулими предметами, які заважають судноплавству. Здійснює нагляд за виконанням вимог щодо належного технічного стану причалів, у тому числі швартовного та відбійного обладнання, рейдового встаткування. Уживає заходів щодо підтримання оголошених глибин в порту й на підхідних каналах та фарватерах, справного стану та належного функціонування засобів навігаційного огородження в порту й на підходах до нього. Контролює своєчасне отримання капітанами суден, які готуються до виходу з порту, навігаційної й гідрографічної інформації. Здійснює організацію й керівництво криговим проведенням суден на підходах до порту й у межах його акваторії, а також операціями з рятування та надання допомоги людям і суднам, що зазнають лиха в акваторії порту й на підходах до нього. Видає за встановленим порядком дозвіл на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідрографічних та інших робіт. Веде розслідування аварій згідно із чинними положеннями та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна. Бере участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту. Здійснює розроблення й видання доповнень до обов'язкових постанов порту. Забезпечує надання довідок капітану судна, необхідних для оформлення морського протесту. Організовує проходження технічного навчання морських лоцманів, лоцманів-операторів служби регулювання руху суден, працівників служби капітана порту, перевірки рівня їх знань, підвищення рівня їх кваліфікації у встановленому порядку. Веде встановлену документацію.