Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Капітан", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією помічника капітана для отримання диплома капітана суден: валовою місткістю 3000 й більше (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - магістр, спеціаліст) або валовою місткістю від 500 до 3000 та менше 500 у разі плавання у відкритому морі (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр) - не менше 3 років або не менше 2 років з урахуванням у тому числі 1 року за професією старшого помічника капітана; валовою місткістю менше 500 у прибережному плаванні (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи стосовно питань безпеки плавання, судноводіння, технічного стану суден, організації загальносуднової служби; правила й нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), охорони життя людини на морі (СОЛАС), з міжнародного авіаційного й морського пошуку та датування (МАМПС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; чинні нормативні документи з охорони навколишнього природного середовища; правила користування Глобальною морською системою зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ); засоби автоматичного радіолокаційного проведення (ЗАРП); Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; правила та інструкції судновласника; умови Колективного договору стосовно свого судна та екіпажу, умови договорів морського перевезення вантажу, пасажирів та морського круїзу; економіку; морське право; аварійно-рятувальну справу, англійську мову (морську специфіку); організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво судном. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки плавання, підтримання порядку на судні, запобігання завданню будь-якої шкоди судну, людям і вантажу, які перебувають на ньому, а також забрудненню навколишнього природного середовища. Забезпечує захист інтересів судновласника й вантажовласника щодо судна, вантажу або рейсу плавання. Контролює порядок ведення суднової документації фінансово-господарської діяльності судна. Забезпечує організацію загальносуднової служби. Контролює наявність необхідних для рейсу навігаційних карт, лоцій та інших посібників для плавання, здійснює опрацювання шляху майбутнього плавання. Контролює несення ходової та стоянкової вахт під час рейсу. Вимагає від своїх помічників здійснення плавання шляхом, який було визначено попереднім прокладенням з урахуванням факторів, що впливають на просування судна, контролюючи його місцезнаходження з необхідною частотою та точністю, за будь-яких умов та усіма можливими засобами. Особисто керує судном, коли судно заходить в порт або виходить із порту, розминається з іншими суднами у вузьких місцях, районах інтенсивного руху, у разі обмеженої видимості та в інших складних умовах плавання. Контролює одержання навігаційної та гідрометеорологічної інформації, а також інформації про переміщення інших суден. Аналізує погодні та океанографічні умови. Контролює додержання правил під час буксирування та плавання в льодових умовах. Використовує радіолокаційне лоцманське проведення та інформацію служб регулювання руху згідно з портовими правилами, рекомендаціями лоцмана й навігаційними посібниками. Контролює підготовку вантажних приміщень до прийняття вантажу, розглядає та затверджує вантажний план. Здійснює контроль розрахунків завантаження. Забезпечує безпечне навантаження, укладення, закріплення та догляд за вантажем протягом рейсу, безпечне вивантаження. Здійснює контроль за забезпеченням судна пальним, водою, продуктами харчування, матеріально-технічним постачанням. Здійснює організацію та контроль за технічним навчанням командного складу й суднової команди, загальне керівництво плавальною практикою практикантів, яких направлено на судно. Контролює наявність і терміни дії суднових документів, дипломів, сертифікатів та посвідчень членів екіпажу. Пред'являє судно, його обладнання та постачання для огляду та перевірки відповідно до термінів. Забезпечує організацію та контроль підготовки екіпажу щодо забезпечення живучості судна, боротьби з пожежею на судні та поведінки в екстремальних умовах та в разі залишення судна. Вживає заходів щодо документального оформлення аварійних подій із судном, а також подій у разі псування, пошкодження й втрати вантажу або багажу, що перевозиться, заподіяння травм людям та інших випадків у порядку, встановленому чинним законодавством України. Проводить попереднє розслідування аварійної події незалежно від її класифікації. Забезпечує розроблення планів дій у надзвичайних ситуаціях та схем боротьби за плавучість. Контролює осадку, остійність та подовжню міцність судна. Забезпечує надання допомоги людям, які зазнали лиха в морі, допомогу іншому судну, його пасажирам і екіпажу після зіткнення, наскільки можливо зробити це без серйозної загрози для своїх пасажирів, екіпажу й свого судна. Організовує надання невідкладної медичної допомоги. Вживає всіх статутних та ініціативних заходів для рятування людей і недопущення захоплення судна, документів, вантажу та іншого майна в разі воєнної небезпеки, піратських дій, небезпеки захоплення судна. Дає дозвіл залишити судно екіпажу в разі загрози неминучої загибелі судна. Залишає судно останнім після вживання всіх можливих заходів щодо рятування суднового радіо- й машинного журналів, карт цього рейсу, документів, цінностей. Виконує свої обов'язки стосовно екіпажу незалежно від місцезнаходження в разі загибелі судна. Підтримує порядок на судні згідно з чинним законодавством України про працю. Надає згоду на прийняття на роботу членів екіпажу. Виконує функції органів дізнання, керуючись при цьому чинним кримінально-процесуальним законодавством України. Приймає рішення на проведення ревізії кількості продовольства й вантажу, що перебувають на судні, і можуть бути використані для харчування в разі нестачі продовольства. Вживає заходів для одержання коштів на продовження плавання, ремонту судна або утримання екіпажу в разі виникнення невідкладної потреби в коштах. Засвідчує факти народження дитини й укладання шлюбу, а також факт смерті та заповіт.