Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Виконавець днопоглиблювальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі управління морськими шляхами: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань організації днопоглиблювальних робіт, виробниче планування, організацію технології днопоглиблювальних робіт та оперативного управління днопоглиблювальним флотом; склад днопоглиблювального флоту та його можливості; усі види днопоглиблювальних та промірних робіт; організацію робіт на технічних дільницях та дистанціях шляху; організацію обслуговування засобів навігаційного огородження; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу та здійснює контроль за виконанням планів днопоглиблювальних робіт земкараванами. Керує виконанням завдань із проведення капітальних робіт на об'єктах, що будуються. Контролює якість та своєчасне виконання технічними дільницями промірних робіт. Забезпечує складання проектів організації днопоглиблювальних робіт та іншої технічної документації. Контролює комплектування земкараванів та розстановку флоту по дільницях робіт. Здійснює контроль за дотриманням технології днопоглиблювальних та промірних робіт. Зобов'язує й контролює технічні дільниці щодо своєчасного оповіщення капітанів портів, державних інспекцій та органів гідрографії про всі зміни судноплавно-навігаційніх умов на шляхах, що обслуговуються. Керує складанням планів-графіків літнього та зимового обмеження порту за узгодженням з інспекціями та капітанами портів.