Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Касир товарний автотранспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира - не менше 1 року. Касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезення вантажів автомобільним транспортом; розмір плати за послуги перевезення вантажів, форми вантажної перевізної документації; порядок розрахунків із замовниками; порядок переадресування вантажів; схему відповідної транспортної мережі й основні маршрути транспорту; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює розрахунки із замовниками за перевезення вантажів і надані послуги (вантажно-розвантажувальні роботи, збереження вантажу і т.д.). Приймає заявки на перевезення вантажів у встановленому порядку. Перевіряє правильність оформлення документів з операцій приймання, навантаження і видачі вантажів, а також щодо їх переадресування. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів. Виконує розрахунки і повертає кошти замовнику за невиконані перевезення вантажу. Здає отримані кошти старшому касиру чи інкасатору. Веде касову книгу і складає касову звітність. Складає звіт про роботу за зміну. Складає звітність щодо виконання вантажно-розвантажувальних операцій, простоїв автотранспортних засобів. Забезпечує збереження бланків суворої звітності і веде їхній облік.