Категорія - Фахівці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Експедитор транспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, методичні матеріали щодо здійснення транспортно-експедиційної діяльності; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; вимоги до організації супроводження вантажів; умови перевезення і зберігання вантажів (у тому числі - небезпечних) під час транспортування; маршрути перевезення вантажів; порядок приймання і здавання вантажів; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; пропускні можливості доріг; експлуатаційні можливості автотранспортних засобів; порядок оформлення товарно-супровідних, транспортно-експедиційних, платіжних, страхових і претензійних документів; основи організації праці; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює супроводження товарів (вантажів) під час перевезень, забезпечує їх збереження, видачу у встановленому порядку. Приймає вантажі із складу згідно з супровідними документами. Забезпечує нагляд за ходом виконання навантажувально-розвантажувальних, перевантажувальних, перевалочних, пакувальних робіт. Контролює експедиторське (відправницьке) маркування вантажів і пломбування засобів перевезення, контейнерів, холодокамер, бункерів та інших приміщень зберігання. Контролює наявність пристосувань для перевезення вантажів і санітарний стан відповідного виду автомобільного транспортного засобу, призначеного для перевезення. Супроводжує вантажі до місця призначення, забезпечує необхідний режим зберігання вантажів під час їх перевезення. Забезпечує здавання вантажу після перевезення. Оформлює товарно-транспортні та інші супровідні документи на всіх етапах реалізації транспортно-технологічних маршрутів і схем доставки вантажів. Оформлює документи, пов'язані із страхуванням вантажів, претензійні акти згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і автотранспортних засобів в пошкодженому стані (порча та (або) нестача вантажів і вантажних місць, пошкодження пломби, пломбозапірних пристроїв або їхня відсутність). Виконує у встановленому порядку переадресацію вантажів.