Категорія - Професіонали |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Інженер з налагодження і випробування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань I категорії - не менше 2 років. Інженер з налагодження і випробувань I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Інженер з налагодження і випробувань II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань - не менше 2 років. Інженер з налагодження і випробувань III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань - не менше 1 року. Інженер з налагодження і випробувань: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації та виконання налагоджувальних і випробувальних робіт; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів; методи монтажу, регулювання, налагодження і випробування агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів; контрольні засоби, прилади і пристрої, що застосовуються під час перевірки, налагодження і випробувань; правила технічної експлуатації автотранспорту; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; порядок оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та виконує роботу з налагодження і випробувань агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів. Складає програми здійснення налагоджувальних робіт і випробувань. Готує до роботи засоби вимірювання і апаратуру, виконує метрологічний контроль. Аналізує дані вимірів параметрів роботи автотранспортних засобів та їх складових, виконує необхідні розрахунки і надає висновки про придатність до експлуатації окремих агрегатів, складових одиниць, механізмів, систем, виявляє причини їх несправності. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення організації робіт з налагодження й випробування агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем, підвищення їх надійності і економічності, зниження трудомісткості робіт, підвищення якості налагоджувальних робіт на основі впровадження сучасної техніки і технологій, забезпечує їх виконання. Забезпечує раціональне витрачання сировини і матеріалів. Веде технічну документацію під час монтажу, налагодження й випробування.