Категорія - Професіонали |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії - не менше 2 років. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії - не менше 2 років. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації - не менше 1 року. Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації автотранспортних засобів; правила перевезень вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних) і пасажирів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів; правила технічної експлуатації автотранспорту; напрямок пасажиропотоків у районі діяльності підприємства; правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації; положення про робочий час і час відпочинку водіїв; основи математичних методів планування автомобільних перевезень; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію випуску на лінію рухомого складу підприємства у технічно справному стані відповідно до укладених договорів на перевезення. Здійснює перерозподіл автотранспортних засобів з урахуванням виду і роду вантажів, що перевозяться, з метою максимального використання вантажопідйомності і забезпечення збереження вантажів. Розробляє та впроваджує нові ефективні методи організації перевезень пасажирів та вантажів з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Готує комплекти документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Бере участь у розробці розкладу руху автобусів підприємства, схем та паспортів автобусних маршрутів, а також у розробці маршрутів перевезень небезпечних вантажів. Бере участь в обстеженні стану доріг за маршрутами, під'їзних шляхів до місць виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, зупинок. Розробляє графік змінності водіїв і контролює дотримання водіями режиму праці і відпочинку. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи автотранспортних засобів, витрати експлуатаційних матеріалів і шин. Організовує своєчасне ведення обліку і звітності про роботу автотранспортних засобів.