Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник навантажувального-розвантажувального пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні і методичні матеріали з питань організації роботи навантажувально-розвантажувального пункту; правила переробки і перевезення вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних); призначення і основні технічні характеристики вантажно-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; порядок складання звітів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу навантажувально-розвантажувального пункту. Забезпечує нагляд за зберіганням вантажів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, автотранспортних засобів та своєчасне виконання операцій навантаження-розвантаження. Контролює дотримання технічних умов навантаження та розвантаження вантажів (у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних), час простою автотранспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів і працівників, що обслуговують навантажувально-розвантажувальний пункт. Здійснює контроль за ефективним використанням вантажно-розвантажувальних механізмів. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність. Здійснює оцінку результатів роботи навантажувально-розвантажувального пункту. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо підвищення обсягів та якості послуг. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.