Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації безпеки дорожнього руху - не менше 2-х років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань організації безпеки дорожнього руху; правила безпеки дорожнього руху, схему доріг; організацію роботи на підприємстві щодо профілактики безпечних перевезень; методи і форми пропаганди і інформації про правила безпеки дорожнього руху; психофізіологічні вимоги до водіїв; призначення і конструктивні особливості автотранспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; правила і засоби контролю технічного стану автотранспортних засобів; порядок і правила ведення форм з обліку і звітності з безпеки руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює систематичний контроль за дотриманням працівниками підприємства правил дорожнього руху і безпечної експлуатації рухомого складу, організовує проведення профілактичних запобіжних заходів. Розробляє і затверджує графік виїзду на лінію працівників підприємства для проведення перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху та техніки безпеки. Керує організацією проведення службового розслідування дорожньо-транспортних пригод з виїздом на місце їх виникнення. Керує роботою з аналізу причин тяжких дорожньо-транспортних пригод, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє конкретні пропозиції щодо їх усунення. Організовує проведення занять у кабінеті з безпеки руху і забезпечує їх необхідними методичними посібниками і наочним приладдям. Бере участь у роботі дисциплінарних комісій при розгляді матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства, і атестаційних комісій із присвоєння працівникам вищої кваліфікації. Контролює стажування водіїв автотранспортних засобів. Здійснює перевірку роботи контрольно-пропускних пунктів щодо випуску на лінію автотранспортних засобів в технічно справному стані. Бере участь у розробленні маршрутів перевезення небезпечних вантажів, в обстеженні маршрутів автотранспортних засобів щодо безпеки руху. Вносить пропозиції щодо забезпечення безпеки праці водіїв на лінії, у місцях навантаження і розвантаження, на зупинках і інших місцях руху транспорту. Забезпечує розробку схем руху автотранспорту і пішоходів на території підприємства, організовує роботу з нанесення дорожньої розмітки, установки дорожніх знаків і сигнальних пристроїв. Організовує нанесення маркування на транспортний засіб у разі перевезення ним небезпечних вантажів. Керує працівниками відділу.