Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Начальник відділу експлуатації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з організації перевізного процесу - не менше 2-х років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації та виконання перевізного процесу; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів (у тому числі при здійсненні перевезень небезпечних вантажів); правила безпеки дорожнього руху; схему доріг; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання договірних зобов'язань підприємства щодо надання транспортних послуг споживачам. Організовує роботу рухомого складу підприємства шляхом його раціонального і ефективного використання з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень (у тому числі - небезпечних вантажів). Забезпечує підготовку комплекту документів для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Розробляє та узгоджує відповідно до чинного законодавства документацію для здійснення безпечного перевезення небезпечних вантажів: технічні умови, аварійні картки системи інформації про небезпеку. Керує розробкою та подає на затвердження у встановленому порядку розклад руху автобусів підприємства, схеми та паспорти автобусних маршрутів, а також маршрути перевезень небезпечних вантажів. Організовує контроль за роботою автотранспортних засобів підприємства на лінії. Забезпечує ефективне використання автотранспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і обладнання, удосконалення технології перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт. Забезпечує контроль щодо виконання перевізного процесу, за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв, своєчасним проведенням інструктажів водіїв щодо правил, умов перевезень та вимог безпечного ведення робіт і безпеки руху. Організовує перевірки стану доріг, мостів, під'їзних шляхів у місцях роботи автотранспортних засобів підприємства і вживає через відповідні органи й організації заходів щодо приведення їх у справний стан. Вживає заходів щодо покращання техніко-експлуатаційних показників роботи рухомого складу. Забезпечує своєчасне і правильне ведення обліку і статистичної звітності про роботу автотранспортних засобів. Керує працівниками відділу.