Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Завідувач каси", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи, які стосуються роботи квиткових кас та порядку ведення касових операцій; правила перевезень пасажирів і багажу; форми проїзних документів і порядок їх оформлення і продажу; основні маршрути руху автобусів; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; правила обліку та порядок передачі відомостей про наявність вільних місць у автобусах; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їх обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи організації праці; основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу квиткових кас. Контролює правильність оформлення квитковими касирами проїзних документів і отримання оплати за проїзд, своєчасність інформування пасажирів про наявність вільних місць. Стежить за отриманням від суміжних станцій та наданням інформації пасажирам про наявність вільних місць у автобусах. Організовує роботу щодо повернення коштів пасажирам за невикористані квитки. Розглядає скарги і пропозиції пасажирів, надає їм необхідну інформацію. Забезпечує робочі місця касирів необхідним інвентарем, бланками проїзних документів, розкладом руху автобусів та іншою довідковою літературою, канцелярським приладдям. Забезпечує наявність в касі бланків проїзних документів. Здійснює систематичний контроль за своєчасним внесенням змін у довідково-інформаційний матеріал квиткових касирів, забезпеченням своєчасної інкасації грошової виручки квитковими касирами. Стежить за справністю касових апаратів, організовує їх ремонт і заміну. Складає зведений касовий звіт.