Категорія - Фахівці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні матеріали стосовно диспетчерського руху і вантажно-розвантажувальних робіт; Статут автомобільного транспорту; порядок оформлення і оброблення подорожніх листів та товарно-транспортної документації; положення та інструкції про порядок організації перевезень і оперативного управління перевізним процесом; порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт; правила експлуатації автомобілів; основи правил дорожнього руху; правила експлуатації застосованих технічних засобів оброблення і передавання інформації; основи економіки; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Вживає заходів щодо виконання плану перевезень, змінних завдань водіями. Виконує розпорядження диспетчера автомобільного транспорту. Заповнює, видає та приймає подорожні листи і товарно-транспортні накладні. Перевіряє правильність їх оформлення, наявність реквізитів і штампів у товарно-транспортних накладних, позначок про здавання вантажу в повному обсязі. Контролює додержання графіків випуску на лінію та рух автомобілів на маршрутах, виконання замовлень на таксомотори. Здійснює реєстрацію подорожньої документації в реєстраційних журналах або створює банк даних. Контролює правильність записів та показань спідометра, одержання і залишків паливно-мастильних матеріалів. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху й доповідає про них керівництву. Порівнює одержані дані про роботу транспортних засобів із змінно-добовими завданнями, виявляє відхилення та причини їх виникнення. Контролює додержання водіями (машиністами) транспортних засобів дорожньої-транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зв'язок із клієнтурою, вантажно-розвантажувальними та лінійними диспетчерськими пунктами, автовокзалами, автостанціями й касами. Сповіщає одержувачів вантажу про час прибуття вантажів на їхню адресу. Під час роботи на вантажостворюючих та вантажоодержуючих об'єктах, пунктах навантаження і розвантаження збирає та обробляє інформацію про наявність вантажів з використанням комп'ютерної техніки. Веде оперативний облік ходу перевізного процесу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, координує роботу вантажних автотранспортних засобів. Здійснює контроль за рухом автобусів на лінії, якістю перевезень і обслуговування пасажирів, повним та своєчасним прибуттям легкових таксомоторів на стоянки. Передає інформацію про наповнення автобусів, час проїзду конкретних проміжних пунктів і прибуття на кінцевий пункт маршруту, простій автобусів на лінії з причин технічної несправності та передчасні повернення автобусів до парку, випадки недовипуску або запізнення автобусів на маршрутах, несвоєчасне прибуття автобусів. Одержує та доводить до водіїв повідомлення про умови й особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди. Веде журнал оперативних розпоряджень.