Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Фотокореспондент спеціальний періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: методичні та нормативні матеріали з техніки виконання фоторобіт; технічні режими фотографування і оброблення знімків; будову й правила експлуатації фотообладнання; матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики; порядок оформлення замовлень та обліку виконаних робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі фотожурналістики; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства; етику ділового спілкування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує спеціальні завдання завідувача відділу фотоілюстрування щодо оперативного забезпечення періодичного видання ілюстративним матеріалом. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі культури й мистецтва. Готує на високому художньому й професійному рівні найвідповідальніші фотознімки для відображення актуальної інформації, забезпечує їх достовірність, додержання етики та норм громадської моралі. Виїздить на місця для висвітлення подій в країні і за кордоном. Подає пропозиції щодо підготовлення фоторепортажів, фотозаміток, фотонарисів тощо. Застосовує різноманітні операторські способи для наочного відтворення засобами фотографії реальних подій, картин дійсності, а також підготовлення фотошаржів, карикатур тощо. Використовує мистецтво фотографії, художню майстерність, власне естетичне чуття для підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання. Підтримує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Працює з авторами щодо ілюстративного оформлення текстових матеріалів. Постійно підвищує свій професійний рівень.