Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Фотокореспондент періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні та методичні матеріали з техніки виконання фоторобіт; технічні режими фотографування і оброблення знімків; будову й правила експлуатації фотообладнання; матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики; порядок оформлення замовлень і обліку виконаних робіт; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі фотожурналістики; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства; етику ділового спілкування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує періодичне видання фотоілюстративним матеріалом для більш повного й достовірного висвітлення подій та фактів. Відстежує громадсько-політичні події, новини в галузі культури й мистецтва для своєчасного відображення їх у періодичному виданні. Подає пропозиції стосовно ілюстрування текстового інформаційного матеріалу, підготовлення фоторепортажів, фотозаміток, фотоетюдів, фотонарисів тощо. Виконує замовлення з виготовлення ілюстративних матеріалів на високому художньому й професійному рівні, забезпечує їх достовірність, додержання етики та норм громадської моралі. Застосовує різноманітні операторські способи для наочного відтворення засобами фотографії реальних подій, картин дійсності, а також підготовлення фотошаржів, карикатур тощо. Використовує мистецтво фотографії, художню майстерність, власне естетичне чуття для підвищення якості та конкурентоспроможності періодичного видання. Підтримує зв'язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами. Працює з авторами щодо ілюстрування статей. Постійно підвищує свій професійний рівень.