Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор-перекладач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор-перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора-перекладача I категорії - не менше 2 років. Редактор-перекладач I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора-перекладача II категорії - не менше 2 років. Редактор-перекладач II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора-перекладача - не менше 1 року. Редактор-перекладач: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: мови, що використовуються під час перекладу; методику літературного та науково-технічного перекладу; чинну систему координації перекладів; термінологічні стандарти, інформаційно-довідкову літературу; основи наукового та літературного редагування; граматику та стилістику мови; правила підготовлення видавничих оригіналів та випуску видань; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, скорочення; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Звіряє переклади з іноземним оригіналом. Забезпечує лексичну, стилістичну і смислову відповідність літературного перекладу авторському оригіналу, дотримання встановлених вимог щодо перекладу наукових і технічних термінів та означень. Здійснює редагування перекладів. Відповідає за граматику й стилістику редагованого рукопису. Готує анотації на перекладні видання та резюме іноземними мовами. Співпрацює з авторами, перекладачами щодо редагування авторського оригіналу, надає допомогу у визначенні композиції видання (розміщення частин, розділів; підготовлення апарату книги: передмови, бібліографічних довідок, іменних та предметних покажчиків, коментарів тощо), погоджує доповнення, скорочення. Забезпечує відповідність структури змісту видання, видавничого оригіналу чинним нормативним документам. Перевіряє правильність використання термінології, скорочень, написання імен тощо. Бере участь у формуванні тематичних планів видавництва. Звіряє правильність бібліотечних індексів. Візує відредагований рукопис до поліграфічного відтворення. Бере участь у формуванні паспорта видання. Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію.