Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор карт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт I категорії - не менше 2 років. Редактор карт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора карт II категорії - не менше 2 років. Редактор карт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора карт - не менше 1 року. Редактор карт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують створення і видання картографічної продукції; технологічні процеси виготовлення картографічних видань; методи редагування і художнього оформлення карт; основи авторського права та трудового законодавства; правила коректури, коректурні знаки; загальновживані позначення, одиниці вимірювання, скорочення; основи економіки, організації виробництва й праці; перелік відомостей, що складають професійну таємницю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідає за редагування картографічної продукції, своєчасне та якісне виконання картографічних робіт. Вивчає наукові, довідково-статистичні матеріали, спеціальні періодичні видання, необхідні для розроблення карти. Готує технічні завдання, редакційні документи (вказівки, макети, списки тощо). Стежить за дотриманням графіків проходження картографічних видань на всіх стадіях редакційно-видавничого процесу. Розглядає проекти художнього оформлення картографічного видання, погоджує доповнення, зміни, скорочення, перевіряє правильність використання наукових термінів, одиниць вимірювання. Контролює якість звіреного й вичитаного видавничого оригіналу карти, візує оригінали до складання. Формує паспорт на видання (основні дані про карти, строки руху у редакційно-виробничому процесі, показники технічного й художнього оформлення, додаткові вказівки). Готує і редагує рекламні матеріали на картографічне видання. Відстежує науково-практичні досягнення та напрями розвитку сучасної картографії. Підвищує свій фаховий рівень і кваліфікацію. Бере участь у конференціях, семінарах, виставках, презентаціях, нарадах, засіданнях редакційної та художньої ради. Зберігає конфіденційність інформації.