Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Редактор з рецензування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний редактор з рецензування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора з рецензування I категорії - не менше 2 років. Редактор з рецензування I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією редактора з рецензування II категорії - не менше 2 років. Редактор з рецензування II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією редактора з рецензування - не менше 1 року. Редактор з рецензування: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи й методи рецензування; новини в галузі літератури та мистецтва; інформацію про новітні досягнення певного наукового спрямування; граматику й стилістику мови; основи наукового та літературного редагування; термінологічні стандарти, словники, збірники, довідники; загальновживані позначення, скорочення; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує кваліфіковані критичні публіцистичні огляди на літературно-художні, наукові твори чи культурно-мистецькі заходи для опублікування в періодичних виданнях. Рецензує або організовує написання рецензій на заплановані до видання оригінальні чи перекладні літературно-художні й наукові твори. Об'єктивно оцінює професіональну майстерність автора, висловлює аргументовані критичні зауваження, точно визначає суспільно-політичну, науково-пізнавальну, літературно-художню вартість рецензованого твору. Осмислює внутрішню основу твору, аналізує його ідейний зміст, стиль і художньо-естетичну цінність, робить наукові узагальнення, підсумовує доробок автора, допомагає йому в подальшій праці, сприяє творчому зростанню. Співпрацює з авторами й перекладачами щодо рецензування авторського оригіналу. Здійснює редагування рецензованого твору. У разі подання неякісного за структурою та змістом авторського оригіналу у визначений термін мотивує висновок про відхилення рукопису. Сприяє популяризації кращих зразків літератури й мистецтва, допомагає читачеві правильно орієнтуватися в широкому потоці інформації, виховує естетичний смак. Стежить за громадсько-політичними подіями, новинами в галузі літератури, науки, культури, мистецтва. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.