Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності I категорії - не менше 2 років. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності II категорії - не менше 2 років. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією маркетолога у видавничо-поліграфічній діяльності - не менше 1 року. Маркетолог у видавничо-поліграфічній діяльності: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують маркетингову діяльність; форми та особливості здійснення видавничої, виробничої і торговельної діяльності видавничо-поліграфічного комплексу; методи проведення маркетингових досліджень, вивчення ринкових ситуацій; специфіку конкуренції на ринках друкованої продукції і поліграфічних послуг; формування товарної, цінової, рекламно-інформаційної, збутової політики; систему організації продажу; методику інсталяції та експлуатації інформаційних систем, обґрунтування диверсифікації виробництва; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Досліджує внутрішній та зовнішній ринок друкованої продукції і поліграфічних послуг. Бере участь у розробленні стратегії та основних напрямів маркетингової діяльності підприємства (видавництва). Формує асортимент продукції в системі роздрібної та дрібнооптової торгівлі з урахуванням вимог замовників, спеціалізації підприємства (видавництва) та цільового ринку. Бере участь у визначенні товарної, цінової, збутової політики маркетингу, напрямів диверсифікації підприємства (видавництва). Оцінює конкурентоздатність друкованої продукції та розробляє заходи щодо її підвищення. Організовує рекламну діяльність з метою розширення зон наявності друкованої продукції, поліграфічних послуг на ринку збуту. Здійснює методичне керівництво дилерською службою, аналізує та оцінює її роботу. Обґрунтовує доцільність упровадження нових форм збуту. Налагоджує господарські зв'язки з партнерами, організовує укладення угод на постачання матеріалів, продаж продукції, надання послуг. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід у сфері маркетингової діяльності.