Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Кореспондент власний періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні й за кордоном; передові вітчизняні та світові досягнення в галузі журналістики; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідно до плану редакційних робіт готує публіцистичні, документальні та художні матеріали, що висвітлюють актуальні проблеми в закріпленому за ним регіоні України й надсилає їх для опублікування в періодичному виданні. Відстежує політичні події, культурні та мистецькі заходи, новини науки і техніки. Застосовує публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми для забезпечення літературного й професійного рівня інформаційного матеріалу. Узагальнює, інтерпретує інформацію, забезпечує достовірність і доступність викладу матеріалу в певній послідовності, додержання етики та норм громадської моралі. Працює в різних публіцистичних жанрах. Організовує роботу з авторським активом, надає творчу допомогу щодо підготовлення інформаційних матеріалів. Налагоджує зв'язки з громадськими й культурно-освітніми організаціями. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.