Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Картограф", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний картограф: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією картографа I категорії - не менше 2 років. Картограф I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією картографа II категорії - не менше 2 років. Картограф II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією картографа - не менше 1 року. Картограф: повна вища освіта відповідного, напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують підготовлення і випуск картографічної продукції; технологічні процеси виготовлення картографічних видань; методи редагування карт; термінологію, визначення, одиниці виміру, правила коректури, скорочення, коректурні знаки; методи створення карт за комп'ютерними технологіями; правила експлуатації комп'ютерної техніки; можливості програмного забезпечення; перелік відомостей, що складають професійну таємницю; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Відповідно до редакційно-технічних матеріалів готує до видання картографічну продукцію. Укладає карти різного тематичного змісту з урахуванням вимог чинних нормативних документів, що регламентують підготовлення і випуск картографічних видань. Використовує комп'ютерну техніку для створення цифрових та електронних карт. Бере участь у розробленні умовних знаків, позначень, підбирає шрифти для комп'ютерного складання. Створює та опрацьовує необхідні бази даних, формує бібліотеки шрифтів й умовних знаків. Здійснює коректуру карт. Обліковує виконану роботу. Вивчає вітчизняні та світові науково-практичні досягнення і напрями розвитку сучасної картографії. Підвищує фаховий рівень і кваліфікацію. Зберігає конфіденційність інформації.