Категорія - Професіонали |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Інокореспондент періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у видавничій сфері; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового, культурного життя в Україні й світі; граматику й стилістику мови; основи літературного редагування; одну або більше іноземних мов; етику ділового спілкування; методичні рекомендації щодо діяльності творчих працівників; передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі журналістики; основи авторського права й трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює журналістську діяльність за кордоном відповідно до завдань редакції періодичного видання. Готує актуальні публіцистично-документальні огляди та оперативні інформаційні матеріали з життя країни, в яку скерований для виконання професійних обов'язків. Відстежує політичні події, новини науки і техніки, культурні та мистецькі заходи, проводить власні журналістські розслідування для опублікування їх в певному тематичному розділі періодичного видання. Розробляє власну концепцію висвітлення матеріалу. Застосовує публіцистичні прийоми, мовно-стилістичні засоби, різноманітні літературні форми для забезпечення належного якісного рівня інформаційного матеріалу. Узагальнює, інтерпретує інформацію, забезпечує достовірність і доступність викладу матеріалу в певній послідовності, додержання етики та норм громадської моралі. Налагоджує зв'язки з громадськими й культурно-освітніми організаціями. Постійно підвищує свій інтелектуальний та професійний рівень.