Категорія - Керівники |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Менеджер у сфері видавничо-поліграфічної діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент".

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують виготовлення і реалізацію друкованої продукції; порядок укладення і виконання договорів, контрактів, угод; теорію менеджменту; методи опрацювання інформації з використанням сучасних технічних засобів; основи економіки, планування, управління, маркетингу, авторського права й трудового законодавства; порядок розроблення виробничих планів і графіків випуску видань; вимоги до оформлення документації на виконання виробничих замовлень, постачання поліграфічних матеріалів, збут готової продукції; технологію редакційно-видавничого процесу та поліграфічного виробництва; редакційне й поліграфічне устаткування; вітчизняний та світовий досвід виготовлення і реалізації друкованої продукції; організацію виробничого процесу, матеріального забезпечення, транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт; умови ліцензування видів господарської діяльності; порядок розроблення нормативів обігових коштів, норм витрачання товарно-матеріальних цінностей; перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю; методи ведення ділових бесід і переговорів; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує виробничо-господарською діяльністю видавничо-поліграфічного підприємства у сфері малого бізнесу. Забезпечує випуск друкованої продукції згідно з плановими завданнями та укладеними договорами. Налагоджує виробничі й комерційні зв'язки з підприємствами та організаціями. Стежить за своєчасним проходженням видань на всіх стадіях редакційно-видавничих і поліграфічних процесів (редакційне опрацювання, складання, друкування, брошурувально-палітурні роботи, випуск у світ). Перевіряє якість поліграфічного виконання видань. Обґрунтовує потребу в основних матеріалах для виготовлення видань, контролює їх витрачання. Розробляє плани й графіки випуску друкованої продукції. Визначає потребу у поліграфічних послугах. Приймає рішення про укладення господарських договорів, комерційних контрактів, угод на виконання виробничих замовлень, постачання матеріалів, реалізацію продукції. Відповідає за належне складування, зберігання готової продукції, транспортне обслуговування підприємства, проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Планує стратегію просування друкованої продукції на ринку збуту, проводить маркетингові дослідження, вивчає попит і пропозицію. Розробляє заходи захисту від конкурентів. Приймає рішення щодо удосконалення асортименту продукції, обґрунтовує доцільність випуску нових видань або припинення роботи над виданнями. Керує збутом продукції. Контролює своєчасність розрахунків з партнерами за придбані матеріали й відвантажену продукцію. Розглядає заявки книгорозповсюджувальних організацій. Забезпечує участь у виставках, ярмарках, семінарах, конференціях. Організовує виїзний продаж продукції власного виробництва. Координує випуск літератури для уникнення її дублювання на книжковому ринку. Запобігає розкраданню товарно-матеріальних цінностей, сприяє виявленню нестач. Здійснює методичне керівництво претензійно-правовими справами стосовно виконання зобов'язань за договорами, контролює оформлення документів для передавання до судових і слідчих органів. Розробляє заходи з підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, поліпшення якості друкованої продукції, скорочення термінів проходження видань у виробництві та зниження їх собівартості. Перевіряє якість основних поліграфічних матеріалів і готових видань на відповідність до вимог чинної нормативної документації. Вивчає і впроваджує новітні технології виготовлення поліграфічної продукції, передовий вітчизняний та світовий досвід з реалізації видань.