Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань та вимірювань 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову електричних двигунів, трансформаторів і контрольно-вимірювальних приладів; розрахункові формули, державні стандарти з методик випробувань; загальні знання про призначення ізоляційних матеріалів та їх діелектричні властивості; технічні характеристики застосовуваних електрорадіо-вимірювальних приладів і устаткування та техніку вимірювання на них; основні властивості і призначення лаків, емалей та інших складних електроізоляційних матеріалів; технічні вимоги до ізолюючих елементів електротехнічних машин і приладів, та технологічні процеси, які забезпечують ці вимоги; будову приладів, що перевіряються; принцип дії машин і приладів, призначених для випробувань механічних властивостей матеріалів; правила роботи із термопарами та іншими приладами для вимірювання температур; правила роботи із сушильними шафами; електрослюсарну справу; прийоми робіт і послідовність операцій під час розбирання, складання та установлення електричних машин і трансформаторів для випробувань; методику випробувань окремих вузлів і механізмів та запису результатів випробувань.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить вимірювання і розрахунки ємності, тангенса кута діелектричних втрат, електричної точності, питомого, об'ємного і поверхневого опору ізоляції. Вибирає зразковий прилад, оцінює похибки приладу, який перевіряє. Перевіряє кіловольтметр методом звіряння на високовольтній установці. Перевіряє мости і магазини постійного струму на зразковому місці. Перевіряє пірометричні мілівольтметри і самозаписувачі на потенціометрі. Складає схеми для перевірки ватметрів звіряння. Знімає частотні похибки лампового вольтметра. Визначає межі пропорційності, плинності і міцності випробовуваних матеріалів та виробів. Визначає відносне видовження під час розтягнення і відносне вкорочення під час стиснення. Розробляє монтажні електросхеми середньої складності. Здійснює юстирування і налагодження простих електронних вузлів. Випробовує низьковольтні електродвигуни потужністю більше 40 кВт, силові трансформатори напругою до 10 кВ і потужністю до 560 кВхА. Випробовує ізоляцію витків електродвигуна. Виявляє дефекти в об'єктах випробування та усуває їх. Виконує ремонтні роботи випробувального устаткування, механізмів і приладів у межах виконуваної роботи.