Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію, електричні схеми, способи і правила перевірки на точність різних електричних машин, електроапаратів, електроприводів будь-якої потужності і напруги та автоматичних ліній; схеми телекерування та автоматичного регулювання та способи їх налагодження; будову і конструкцію складних реле та приладів електронної системи; правила обслуговування ігнітронних зварювальних апаратів з електронікою, ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок; методи комплексних випробувань електромашин, електроапаратів і електроприладів; правила складання електричних схем та іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення; електричні схеми первинної і вторинної комутації розподільних пристроїв; принцип дії захисту з високочастотними блокуваннями; схеми стабілізаторів напруги, напівпровідникових, селенових випрямлячів і телеметричного керування оперативним освітленням і пультів оперативного керування; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і проводить центрування високовольтних електричних машин та електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15 кВ. Обслуговує виробничі дільниці або цехи з особливо складними схемами первинної і вторинної комутації та дистанційного керування. Налагоджує, ремонтує і регулює відповідальні, особливо складні та експериментальні схеми технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних ліній, а також відповідальні й експериментальні електричні машини, електроапарати, електроприлади та електричні схеми унікального і прецизійного металообробного устаткування. Обслуговує, налагоджує і регулює електричні самописні та електронні прилади. Обслуговує і налагоджує ігнітронні зварювальні апарати з електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки особливо складного захисту, пристрої автоматичного включення резерву, а також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на транзисторних і логічних елементах. Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів. Виконує роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у спеціальних трубопроводах, заповнених маслом або газом під тиском. Здійснює складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а також монтаж з'єднувальних муфт між мідними та алюмінієвими кабелями. Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів трансформаторів різної потужності після капітального ремонту. Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.

Приклади робіт
Апаратура автоматична дозувальна для рідких компонентів з електронним реле і терморегуляторами - перевірка, ремонт та налагодження електросхеми. Генератори постійного струму - капітальний ремонт, регулювання і налагодження. Електроприводи зі складними схемами керування - дистиліграфування режимів роботи. Колектори машин постійного струму - складання, виготовлення шаблонів і доведення пластин колектора вручну. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - капітальний ремонт електроустаткування. Лінії автоматичні металорізальних верстатів - складний ремонт і налагодження електросхеми. Лінії поточні з багатодвигунними, синхронізованими і автоматизованими приводами - ремонт і налагодження. Машини електрозварювальні шовні, багатоточкові - ремонт і налагодження. Печі електроплавильні і гартувальні установки високочастотні - перевірка, усунення несправностей і налагодження. Прилади та апарати електронної системи - ремонт і налагодження схеми. Реле електронної башти гасіння коксохімічних заводів - ремонт, установлення і налагодження. Рентгеноапарати - перевірка, усунення дефектів і налагодження. Системи тиристорного керування - налагодження. Спредери, вантажопідйомні електромагніти - капітальний ремонт, регулювання і налагодження електроустаткування. Схеми електричні автоматичного дистанційного керування - перевірка, ремонт і налагодження. Схеми складні електричні із застосуванням електроніки і фотоелементів - перевірка, ремонт і налагодження.