Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки; знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи; принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнійових випрямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів; конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв; прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу високої напруги; безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин; припої і флюси; провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації; будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв; способи замірювання електричних величин; прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах; правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах; правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів. Регулює навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем. Ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин. Бере участь у прокладанні трас і проводки. Заряджає акумуляторні батареї. Фарбує зовнішні частини приладів і устаткування. Реконструює електроустаткування. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо. Перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

Приклади робіт
Амперметри і вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем - перевірка у спеціальних умовах. Апарати гальмівні і кінцеві вимикачі - ремонт і встановлення. Апаратура пускова магнітних станцій прокатних станів - розбирання, ремонт і складання. Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо - розбирання, ремонт і складання із зачищенням підгорілих контактів, щіток або зміна їх. Випрямлячі селенові - перевірка і ремонт. Лійки, кінцеві муфти - розробка і монтаж на кабелі. Гірлянди із електроламп - виготовлення з паралельним і послідовним вмиканням. Деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори, рубильники, пальці та ящики опору - виготовлення. Електродвигуни асинхронні з фазовим ротором потужністю до 500 кВт - розбирання та складання. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт - розбирання, ремонтування та складання. Електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт - розбирання та складання. Електроінструмент - розбирання, ремонтування та складання. Кабелі - перевірка стану ізоляції мегомметром. Контролери станцій управління бурової установки - перевірка, ремонт, складання і встановлення. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - розбирання, ремонтування, складання контакторів, командоапаратів, реле, рубильників, вимикачів. Навантажувачі спеціальні, трюмні, вилочні і складські машини - розбирання, ремонтування і складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів освітлення і сигналізації. Підшипники ковзання електродвигунів - заміна, заливання. Потенціометри електронні автоматики регулювання температури прожарювальних печей та сушильного устаткування - монтаж, ремонт із заміною. Прилади автоматичного вимірювання температури та опору - усунення простих несправностей, заміна датчиків. Проводи кабелів електроживлення - підвід до верстата у газовій трубі. Реле проміжного авторегулятора - перевірка і заміна. Реклама світлова - монтаж. Рубильник, роз'єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання і вимикання. Центрифуга - ревізія із чищенням тарілок. Щити силової або освітлювальної мережі зі складною схемою (більше восьми груп) - виготовлення і встановлення. Якорі, магнітні котушки, щіткотримачі електромашин - ремонт та заміна.