Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера диспетчерського устаткування та телеавтоматики 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основи електротехніки і радіотехніки; основи високочастотного зв'язку і телеавтоматики по лінії електропередач і багатоканальних систем; блок-схеми обслуговуваного устаткування, каналів високочастотного зв'язку, телемеханіки і радіозв'язку, вибір запобіжників згідно з номінальною напругою; загальні знання про джерела і схеми живлення постійним і перемінним струмом; режими роботи акумуляторних батарей; будову універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює експлуатаційно-технічне обслуговування кабельних і лінійних споруд диспетчерського устаткування, високочастотних каналів, апаратури телеавтоматики і підтримання встановлених режимів їх роботи. Перевіряє емісії радіоламп. Вимірює напругу розжарення ламп, мережі та рівнів сигналу. Здійснює механічне регулювання реле схем телеавтоматики. Ревізує блоки живлення. Ремонтує і регулює контактори і ключі керування. Встановлює на щитах прилади з підключенням їх для перевірки. Здійснює в'язання джгутів і регулювання кіл телеавтоматики. Перевіряє маркування монтажної і принципової схеми. Обробляє згідно з кресленням ізоляційні матеріали - текстоліт, фібру, азбоцемент, гетинакс тощо. Усуває пошкодження кабелю. Здійснює гаряче паяння виробів. Відновлює ізоляцію. Складає схеми ескізів і креслень на прості деталі і виконує за допомогою них роботи. Шукає "землю" у колах постійного струму.

Приклади робіт
Випрямлячі селенові - ревізія. Згасання залишкові - регулювання. Ключі керування всіх типів - ремонт і регулювання. Коробки клемні - ревізія. Опори, конденсатори і напівпровідникові прилади - заміна несправних. Опір шлейфа - вимірювання. Пости високочастотні - ремонт механічної частини. Провід - вимірювання асиметрії. Реостати секційні з послідовним і паралельним вмиканням секцій - ремонт. Шаблони для розшиття кабелів різних ємностей - виготовлення. Щити - встановлення приладів з підключенням їх для перевірки і регулювання.