Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дозиметрист 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дозиметриста 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні знання ядерної фізики; основні закони радіоактивності; властивості іонізуючих випромінювань і методи їх реєстрації; будову складних дозиметричних і радіометричних приладів і методи контролю їх чутливості; методи дозиметричних і радіометричних вимірювань; способи відбирання проб, їх приготування і вимірювання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить дозиметричні і радіометричні вимірювання з окремих видів випромінювання за допомогою різної апаратури. Здійснює дозиметричний контроль під час проведення найбільш відповідальних робіт. Контролює додержання захисту робочих місць від іонізуючого випромінювання. Проводить радіометричну зйомку території та автогаммазйомку доріг. Обробляє результати дозиметричних і радіометричних вимірювань і індивідуального дозиметричного контролю. Оформляє графіки, діаграми, карти, таблиці.