Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні методи одержання вакууму, основи процесу відкачування; швидкість дії насосу, опір і пропускну здатність трубопроводів; режим витікання газів; будову устаткування та апаратури для відкачування об'єкта; будову обертальних і пароструминних насосів; будову контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму; прості несправності електричної, радіотехнічної і вакуумної систем течошукачів; способи перевірки і регулювання чутливості течошукачів; методи випробування об'єктів контролю, сутність, переваги і недоліки методів контролю; будову люмінесцентних приладів; електричні параметри ртутно-кварцевих ламп; природу ультрафіолетових променів і флюоресценції; фізичні властивості рідини (змочування, в'язкість, поверхневий натяг, капілярні явища), види барвних речовин для кольорового методу дефектоскопії і люмінуючих речовин для люмінесцентної дефектоскопії; методи нанесення і вилучення пенетранта з поверхні виробів; правила користування аналітичними терезами для складання наважок під час приготування розчинів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Готує до випробувань, складає схеми контролю (монтажу) і здійснює міжопераційний контроль окремих деталей методом обдування за допомогою гелієвого щупа, із застосуванням надлишкового тиску. Здійснює експлуатацію гелієвих і галогенних течошукачів відповідно до вимог з експлуатації та інструкції контролю герметичності. Вибирає контрольно-вимірювальні прилади для вимірювання вакууму і тиску газу. Робить висновок за результатами випробувань на герметичність контрольованих деталей. Проводить люмінесцентний і кольоровий контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах. Працює з приладами люмінесцентної дефектоскопії. Готує, відповідно до інструкції, проникну рідину та абсорбуюче покриття. Відмічає дефекти за індикаторними слідами. Розшифровує дефекти.

Приклади робіт
Відливки, поковки і штамповані заготовки середньої складності і складної конфігурації - контроль люмінесцентним і фарбним методами. Деталі металургійного та енергетичного устаткування - контроль люмінесцентним і фарбним методами після кування, прокатування і механічного оброблення. З'єднання кутові зварні на деталях і об'єктах - контроль люмінесцентним і кольоровим методами. Прилади вимірювання надлишкового тиску газу і вакууму - встановлення робочого струму термопарної лампи, застосування градуйованих кривих термопарних ламп для визначення ступеня розрядження. Системи вакуумні і камери випробувальні - перевірка гелієвої щільності. Системи гелієві - перевірка щільності за показаннями манометра. Стики трубопроводів зварні - контроль люмінесцентним і фарбним методами.