Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дезактиваторник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: кінематичні та електричні схеми ультразвукових ванн, плавильних печей і мийних боксів; фізико-хімічні властивості реагентів і матеріалів, закони радіоактивності; властивості іонізуючого випромінювання всіх видів, правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів; правила ремонту обслуговуваного устаткування.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить дезактивацію зливних і змивних вод. Вибирає технологічний режим дезактивації. Розраховує і складає рецептуру залежно від виду радіоактивного забруднення та дезактиваційного матеріалу. Керує і стежить за роботою машин, які обслуговує під час дезактивації, апаратурою і контрольно-вимірювальними приладами та усуває їх несправності. Регулює показання технологічного режиму за результатами аналізів проб. Веде звітну документацію. Бере участь в освоєнні та впровадженні нових методів дезактивації.