Категорія - Робітники |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Дезактиваторник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: основні фізико-хімічні властивості розчинів, які дезактивують; правила приготування дезактивуючих розчинів і дегазуючих речовин, вплив на устаткування, захисну техніку; матеріали і засоби індивідуального захисту; будову дезактиваційного устаткування, дозиметричної, радіометричної апаратури і дегазаційних приладів; граничнодопустимі рівні і концентрацію радіоактивних забруднень; санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами і джерелом іонізуючого випромінювання; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить дезактивацію спецодягу і засобів індивідуального захисту за допомогою дезактивуючого устаткування. Готує насоси до роботи для подавання дезактивуючого розчину та обмивальних вод, такелажних пристроїв, прального устаткування. Визначає вид розчину, який дезактивує, залежно від виду забруднення поверхні радіоактивними речовинами. Здійснює дегазацію заражених об'єктів, устаткування, інвентарю і приміщень за допомогою дегазаційних приладів дегазуючими речовинами відповідно до заданої рецептури. Виконує поточний ремонт. Підналагоджує устаткування.